Papiliopola

Sites of observations

Afrotropical region - Congo Republic - Likouala - UFA Lopola

with thumbnails

phylogenic ordering

Charaxes brutus angustus
Cymothoe oemilius oemilius
Euchloron megaera megaera
Papilio zalmoxis
Protogoniomorpha parhassus

Rhopalocera

Papilionidae
Pieridae
Lycaenidae
Riodinidae
Nymphalidae
Hesperiidae

Heterocera

Cossidae
Drepanidae
Geometridae
Brahmaeidae
Lasiocampidae
Sphingidae
Notodontidae
Noctuidae
Erebidae
Heterocera sp.